Zaštita podataka

Europski zakoni o zaštiti podataka

Podaci koje obrađuje Agencija

 

Agencija obrađuje Osobne podatke prikupljene s internetske stranice Korisnika - ugovornih strana ili podatke koje ugovorna strana prenosi Agenciji. Osobni podaci koji se obrađujusu osobni podaci i kontaktne informacije, uključujući ime, adresu, broj telefona, adresu e-pošte, IP adresu, jedinstveni broj korisnika (kao što su ID broj kolačića), podaci kreditne kartice i detalji rezervacije uključujući komunikaciju vezanu uz rezervaciju.

Prethodno navedeno ne odnosi se na Osobne podatke prikupljene putem kolačića koje je Agencija postavila na Internetsku stranicu.

 

Vlasništvo i sva prava pridržana

Usluge rezervacijskog sustava i sadržaj, uključujući sva povezana autorska prava isključivo su i ekskluzivno vlasništvo Agencije. Zaštitni znakovi koji se pojavljuju na uslugama rezervacijskog sustava ili u okviru sadržaja, u vlasništvu su Agencije.

 

Odgovornost ugovornih strana

Ako Agencija prihvaća kreditne kartice kao način plaćanja, obvezuje se da će se zajedno sa svojim pružateljima usluga redovito pridržavati odredbi, kriterija usklađenosti i procesa provjere valjanosti kao što je utvrđeno u Standardu sigurnosti podataka industrije kartica za plaćanje koje povremeno objavljuju vodeće kartične kuće.

Agencija je odgovorna za sigurnost podataka vlasnika kartice koje obrađuje u okviru Ugovora.

Privatnost i zaštita podataka

Agencija će zajamčiti da su svi njegovi zaposlenici koji imaju pristup podacima Korisnika (ugovorne strane – putnika), obvezni čuvati povjerljivost podataka.

U slučaju raskida Ugovora s Korisnikom, Agencija će, prema izboru Korisnika, izbrisati ili vratiti Korisniku sve Podatke koje čuva u svojim sustavima, osim ako Agencija nije obvezna zadržati određene Podatke krajnjeg korisnika kako bi ispunila svoje obveze prema važećem zakonu.

Razmjena poruka

Agencija može u sklopu svojih usluga Korisniku posredovati u komunikaciji između Korisnika koristeći alate koje pruža Agencija.

 

Izjava o odricanju od odgovornosti

Korisnik potvrđuje da je upoznat s time da korištenje usluga Agencije ovisi o pristupu telekomunikacijskim i internetskim uslugama. Korisnik će sam i na vlastiti trošak biti odgovoran za korištenje i održavanje svih telekomunikacijskih i internetskih usluga kao i drugog hardvera i softvera potrebnog za pristup i korištenje Stranice i Usluga.

Agencija se odriče i isključuje bilo kakvu odgovornost povezanu sa Korisnikom, a koja se odnosi na nedostupnost korištenja Stranice i Usluga Agencije, a koju Korisnik nije u mogućnosti ostvariti zbog bilo kojeg (privremenog i/ili djelomičnog) potpunog pada, zastoja, prekida rada korisnikove opreme i sredstava koji su potrebni za korištenje Stranice i Usluga Agencije.

Povjerljivost

Ugovorne strane su suglasne da u izvršenju odredbi zaključenog Ugovora svaka strana može imati pristup ili biti izložena, izravno ili neizravno, povjerljivim informacijama o drugoj strani ('Povjerljive informacije'). Povjerljive informacije obuhvaćaju količinu transakcija, prometa i korištenja podataka, marketinške, financijske i poslovne planove, tehničke, softverske i operativne informacije te uvjete ovog Ugovora. Prema svim Povjerljivim informacijama postupat će se kao prema privatnim i povjerljivim informacijama.

Ugovorne strane slažu se sa sljedećim:

  • sve Povjerljive informacije ostaju ekskluzivno vlasništvo ugovorne strane koja ih otkriva, a ugovorna strana kojoj se otkrivaju neće ih koristiti ni u koju svrhu, osim u skladu s ovim Ugovorom,
  • Ugovorne strane će upotrijebiti razumne korake kako bi zajamčili da njezini zaposlenici, službenici, agenti i pružatelji usluga ('Ovlaštene osobe') očuvaju sigurnost Povjerljivih informacija, te da Ovlaštene osobe ne kopiraju, objavljuju, ili otkrivaju Povjerljive informacije trećoj strani ili koriste ili čuvaju ih na nezaštićenim sustavima ili bazama podataka (koje nisu u skladu s ovim odredbama),
  • Da će na pismeni zahtjev druge Ugovorne strane vratiti ili uništiti sve (ispisane ili digitalne) kopije Povjerljivih informacija.
  • Povjerljive informacije ne obuhvaćaju: podatke koji jesu ili će postati javne informacije, čemu nije uzrok djelovanje ili propust ugovorne strane koja ih je primila,  podatke koji su prije datuma sklapanja ovog Ugovora bili u vlasništvu ugovorne strane koja ih je primila,  podatke koje je treća strana, koja nema obvezu čuvanja tajnosti prema ovim odredbama, dala na uvid ugovornoj strani koja ih je primila ili  podatke koje u skladu sa zakonom, sudskim nalogom, sudskim pozivom ili nalogom tijela državne uprave potrebno dati na uvid.
  • Korisnik je suglasan da se njegovi (kontaktni) podaci (uključujući telefonski broj i adresu e-pošte) mogu podijeliti i otkriti bilo kojem pravnom subjektu ili internetskoj stranici koja je partner Agencije i da se ti kontaktni podaci mogu koristiti.

 

Razno

Sve obavijesti i komunikacija moraju biti na hrvatskom ili engleskom jeziku, u pisanom obliku i šalju se putem e-pošte ili nacionalno priznate službe za dostavu, na adresu e-pošte ili adresu navedenu u Ugovoru.

 

Definicije

  • AGENCIJA – G.D. GUIDE d.o.o. – travel.agency@gdg.hr
  • PUTNIK – KORISNIK - ugovorna strana koja se koristi uslugama AGENCIJE
  • 'Europski zakoni o zaštiti podataka' - označavaju Direktivu 95/46/EZ o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom protoku takvih podataka, Direktivu 2002/58/EZ (kako je izmijenjena Direktivom 2009/136/EZ) o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti u području elektroničkih komunikacija (Direktiva o privatnosti i elektroničkih komunikacijama), bilo koji nacionalni zakon ili uredbu koji se odnose na prethodno navedene Direktive, Opću uredbu o zaštiti podataka (EU) 2016/679 (kada je primjenjivo) i sve izmjene ili zamjene takvih zakona i uredbi.
  • 'Stranica' označava bilo koju internetsku stranicu, online ili mobilnu stranicu ili aplikaciju koju pokreće, upravlja, održava ili vodi AGENCIJA.
  • 'Zaštitni znak' označava bilo koji zaštitni znak, zaštitni znak usluge, trgovački naziv, logo, slogan ili sličnu oznaku izvora, porijekla ili poveznice s bilo kojim proizvodom ili uslugom.
American Express  Diners Club International  Visa  MasterCard  Maestro  DinaCard  Discover
MasterCard® SecureCode™  Verified By Visa  Corvuspay.hr
© Generel Destination Guide - Cruise & Travel - All rights reserved.